Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Záhlaví stránek

 

pracoviště kadeřníka

2. Pracoviště kadeřníka

Kadeřnická provozovna

 osvětlení – dostatečné, rovnoměrné a pokud možno přirozené. Světlo musí směřovat vždy na hlavu zákazníka a její okruh. Vhodné osvětlení uvolňuje určit správný tón vlasů !
 větrání a vytápění – přímé, přirozené, v pracovních místnostech nebo umělé, odstávací zařízení, klimatizace (! Nutnost pracuje se s chemikáliemi !) . v chladném období by měla být dostatečná teplota 20-25°C.
 vnitřní vybavení – dámské – dámská obsluha a prostor na mytí vlasů ( mycí linka)
pánské – umyvadlo, obsluha, podhlavník, hydraulické polohovací křeslo
 ostatní prostory v kadeřnictví – přípravna, čekárna, sklad na špinavé prádlo, sklad na čisté prádlo, sklad materiálů, sušárna, kancelář, denní místnost, jídelna, úklidová komora, vlasová poradna, wc pro zaměstnance, wc pro zákazníky

Pracovní prostředí

 sociální zařízení – šatna, umývárna, wc, denní místnost
 osobní hygiena – dodržovat základní zdravotní a hygienické pravidla, čistotu těla, ústní dutiny, čistý pracovní oděv, čisté prádlo
 zásady společenského chování na provozovně – bezprostřední styk se zákazníky a jednání s nimi vyžaduje dobré společenské chování (ohleduplnost, takt, úctu k lidem apod. ) slušné a příjemné vystupování , zájem o přání zákazníka a pozornost při obsluze. Klid, ochota, ukázněnost, zdvořilost apod.
 hygiena – nauka která si všímá vlivů životního prostředí na zdraví člověka. V roce 1952 byla zřízena hygienická stanice v jejímž čele byl hlavní hygienik. Obor hygieny a epidemiologie se dělí podle oboru oddělení
 hygiena komunální – základní hygienické problémy týkající se životního prostředí
 hygiena dětí a dorostu – sledovanost rostoucí populace
 hygiena výživy – kvalita potravin
 hygiena práce a epidemiologie – soubor opatření zabezpečující ochranu zdraví zaměstnanců (ministerstvo zdravotnictví)
 hygiena na pracovišti – mikroskopické vyšetření vzorků odebraných z kartáčů, hřebenů, břitev…… dokazují že znečištěné nástroje mají velký podíl na infekcích
o pro kadeřníky je určeno ochranný oděv, zdravotní obuv, celková upravenost, při práci s chemikáliemi ochranné rukavice

Desinfekce

 úklid pracoviště- obsluhy, mísy na mytí, pojízdné stolky, přípravná místnost….. se umývají denně vodou se saponátem a v určitých intervalech desinfekčním prostředkem (savo). Přístroje, nářadí, nástroje musí být před každým úkonem mechanicky očištěny, potom omyty pod tekoucí vodou.
 Desinfekce na hřebeny a kartáče – chloramin T, chloramin B, sekusept forte,
 Desinfekce na nůžky a břitvy – desident spray, incidur spray

Nářadí a pomůcky

 Přístroje – fén, sušící helma, climazon, strojek na stříhání
 Nářadí – hřebeny, kartáče, nůžky, břitvy
 Pomůcky – natáčky, pinetky, misky, síťky, štětce, oprašovátko, fixsírka
 Prádlo – pláštěnka, ručník, ubrousek
 Ochranné prádlo – krepoví papír, buničitá vata, rukavice, pláštěnka na barvení a preparaci


Prevence vzniku chorob z povolání

 Postoj při práci – nesprávný postoj vede k deformaci páteře, je nutné dbát na správným držení těla
 Zatěžování nohou – je vysoká a při nesprávném zatěžování dochází k deformaci (ploché nohy, křečové žíly) je nutné nosit boty s páskem přes patu
 Ošetření rukou – nehty mají být dlouhé tak, aby nepřesahovali bříška prstů, po každém pracovním výkonu ruce omýt mýdlem, osušit a ošetřit mastným krémem.
 Nářadí a pomůcky – udržovat vždy v naprosté čistotě podle provozovního řádu

Zkouška citlivosti

- význam – chemické přípravky mohou i v malém množství způsobit při styku s pokožkou alergii. Alergie se projevuje zarudnutím pokožky.
- Zkouška citlivosti- provádíme při aplikaci chemického přípravku (preparační roztok, barva, odbarvování) , který zákaznice ještě nepoužila.
- Pracovní postup zkoušky citlivosti – ošetříme pokožku ( odmaštěním) čistým lihem nebo kolínskou vodou, naneseme přípravek asi 1x1cm na pokožku a necháme působit (doba působení závisí na době působení přípravku 30-45 min). odstranění přípravku vodou a mýdlem a následující ošetření pokožky krémem. Kontrola za 24h. pokud se neobjeví žádné příznaky alergické reakce můžeme přípravek použít.