Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Záhlaví stránek

 

technologie 1.ročníku

1. Úvodem

 

 Společenský význam oboru

 

Hlavní náplní kadeřnického oboru je péče o krásu a zdraví člověka. Nároky zákazníků na zlepšení jejich zevnějšku se neustále zvyšují a je právě naším úkolem abychom vyhověli jejich požadavkům a přáním. Péče o pěkný vzhled má výrazný vliv na osobnost člověka. Jeho úspěšnost ve společnosti i v osobním životě zvyšuje pocit sebevědomí, zlepšuje náladu, pomáhá vytvářet estetiské prostředí a zvyšuje životní úroveň obyvatelstva.

 

Význam dobrého vkusu a estetického cítění

 

Práci v oboru většinou ovlivňuje móda , která je nestálá, mění se a je určována mírou vkusu a praktičností. Kvalita vkusu je výsledkem výchovy a souvisí s estetikou a etikou.

Ø      Estetika - vědomé vytváření smyslů pro krásu a zdraví člověka ve kterém žijeme

Ø       Etika- vystupování, chování, mezilidské vztahy

Vkus se stále vyvíjí a zkušenostmi nabývá na kvalitě. Vkus je třeba rozvíjet na všech kadeřnických akcí.

Ø       Souteže : učilištní

                      Regionální

                      Celostátní

                      Mezinárodní

Ø       Úprava vlasů musí být v souladu s : módním pojetí doby

                                                                                     Vhodně rámovat obličej

                                                                                     Doplňovat celkový vzhled

Ø       Podmíňky pro tvorbu účesu vznikají na základě představivosti a jsou ovlivněny :   - kvalitou vlasů

                                                                                                                                                                                                -Hustotu vlasů

                                                                                                                                                                                                -Růstem vlasů

                                                                                                                                                                                                -Barvou vlasů

                                                                                                                                                                            -Tvarem obličeje

                                                                                                                                                                                                -Tvarem krku

                                                                                                                                                                                                -Celkovou proporcí

                                                                                                                                                                                                -Věkem zákazníka

                                                                                                                                                                                                -temperamentem

                                                                                                                                                                                                -zaměstnáním

                                                                                                                                                                                                -módním pojetím

                                                                                                                                                                                                -sociálním prostředím

                                                                                                                                                                                                -schopnost vlastní úpravy

 

Páva a povinnosti žáka

 

  1.  řídit se školním řádem
  2. základní požadavek - získat a osvojit si vyšší stupeň vzdělání, dovedností v oboru vyžaduje neustálý styk s lidmi různého stupně vzdělání, zaměření a zájmů
  3. povinnosti : plnění svých povinností vyplívá z učebního řádu, slušné ochotné jednání  a vystupování je samozřejmostí i mimo školu a provozovnu dodržovat pravidla slušného chování vzhledem k reprezentaci oboru.

 

 

Z historie oboru

 

Ø       prehistorie - doba kamenná, bronzová, železná

                    = z tohoto období pouze vykopávky a nástěnné malby = z toho lze usoudit že člověk věnoval 

                  Svému zevnějšku pozornost

Ø      historie - starověk, středověk, novověk

 

starověk - lazebnický obor byl provozován otroky a za tuto práci dostávali odměny ( i propuštění z otroctví)

středověk - první záznamy o sdružování lasebníku, bradýřů a ranhojičů  - cechy (společnost)

                   znaky: ledňáček v točenici, vodnář s trojzubcem

novověk - název se mění z cechu lazebnicko- bradýřský na holičsko-vlásenkářský. Hygiena není na vysoké   

                 úrovni a na vrcholu je vlásenkářství

období baroka a rokoka -  užívá se složitých konstrukcí do účesů vlasové doplňky, podložky, ozdoby. Muži se                       

                                                          líčí stejně jako ženy! V 19.st. mizí cechovní zařízení a živnosti se sdružují  do společenstev.

                                                 V roce 1872 vynalézá pařížský vlásenkář Raul Marcel ondulaci železem. Vzniká nový profesionální název -  dámský kadeřník. Ondulaci železem zdokonaluje a začíná používat hřeben kadeřník Perin na přelomu století nastupuje móda krátkých vlasů.

20. století technický a chemický proces -  Roku 1906 vynalezl Karel Nesler  tepelnou preparaci vlasů, užívá ruční vytápění . Pro  přílišnou pracnost o ní nebyl zájem.

                        Roku 1924 Josef Mayer sestrojil přístroj s elektrickým vytápěním a       začíná rozvoj preparace. Ta se přestává provádět v roce 1960. začíná všeobecné krácení vlasů  u žen.

                      Roku 1948 se soukromé podnikání mění na kolektivní ( komunální služby, družstva).¨

                                                                                Roku 1950 rozšíření chemické preparace, která byla objevena roku 1047. kadeřníci se sdružují v odborových klubech, vrcholným orgánem je akademie dámských kadeřníků československých¨. Po roce 1990 začíná opět soukromé podnikání  a zůstávají družstva. Vrcholným orgánem je společenstvo kadeřníků a kosmetiček české republiky.